Ürünler

Yangın ve Doğal Afet Sigortaları

Özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatın yangın ve doğal afet sebebiyle hasar alması durumunda zararı tazmin etmek amacıyla yapılan sigortalardır. (Konut Sigortası, İş Yeri Sigortası, DASK)
 
Konut Sigortası: Konut Sigortası evinizi ve içinde bulunan ev eşyalarınızı koruma altına alan bir sigorta ürünüdür. Konut sigortasında sadece bina teminat altına alınabileceği gibi sadece eşya veya hem eşya hem bina aynı anda teminat altına alınabilir. Poliçe süresi bir yıldır. Poliçe prim tutarı teminat altına alınacak riskin limitlerine göre değişiklik gösterir. Konut sigortası ile aşağıdaki teminatlar sunulabilir:
 
-Yangın, yıldırım ve infilak hali,
-Hırsızlık
-Sel, su baskını
-Dahili su
-Grevi lokavt, halk hareketleri ve kötü niyetli eylemler
-Cam kırılması
-Deprem ve yanardağ püskürmesi
-Yer kayması
-Dolu
-Kar ağırlığı
-Fırtına
-Duman
-Hava ve kara araçlarının çarpması
-Kira kaybı
-Enkaz kaldırma
-Alternatif ikametgâh değişiklikleri