Özel Sağlık Sigortası

Bireylerin sağlık hizmetlerini SGK kurumları dışında özel sağlık kurumlarından da ücretsiz ya da indirimli almalarını sağlayan sigorta ürünüdür. Bireyin herhangi bir sağlık sorunu olması durumunda poliçesinde belirtilen limitlere göre özel sağlık kurulularında hizmet almasını sağlar. Poliçe limitleri sigortalı tarafından belirlenir. Bu limitlere göre prim ödemesi çıkar. Özel sağlık sigortaları geçmişten gelen rahatsızlıkları ve bu rahatsızlıkların tetiklediği diğer rahatsızlıkları kapsamamaktadır.

Ayakta + yatarak tedavili ve sadece yatarak tedavili olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Teminatlar aşağüıdaki gibidir:

Ayakta Tedavi Teminatları:

 • Doktor muayene
 • İlaç
 • Röntgen
 • Tahlil
 • Hastane sonrası ayakta tedavi
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
 • Diyetisyen ve psikiyatri muayene
 • Yurt dışı ayakta tedavi

Yatarak Tedavi Teminatları

 • Ameliyat
 • Oda yemek
 • Refakatçi
 • Tıbbi tedavi için yatış
 • Yardımcı tıbbi malzemeler
 • Küçük cerrahi müdahaleler
 • Yoğun bakım
 • Suni uzuv
 • Koroner anjiyografi
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Evde bakım
 • Kara – hava ambulansı
 • Yurt dışı yatarak tedavi

Özel sağlık sigortalarına doğum teminatı da eklenebilmektedir.