Ürün Sorumluluk Sigortası

Eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılan ve imal edilen veya herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen kullanma talimatları yetersiz veya yanlış olan ürünlerin kullanılmaları nedeniyle meydana gelen olaylarda kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı imalatçıların (ve/veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarından dolayı sorumlu sayılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin) hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.